E.A. Ziemska, Słowoobrazowanije kak diejatielnost', Moskwa 1992 [Елена Андреевна Земская, Словообразование как деятельность, Mocква 1992]

Krystyna Waszakowa

Poradnik Językowy 6/1993 s. 360-365
Dział: Recenzje