Budżetówka, Krajówka, zbrojeniówka

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 6/1993 s. 371-374
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
-(ów)ka