Wtórne przyimki lokatywne w języku polskim

Maria Lesz-Duk

Poradnik Językowy 7/1993 s. 402-414
Dział: Artykuły