Stylistyczno-lingwistyczna analiza tekstu literackiego w praktyce szkolnej szkół ponadpodstawowych (na wybranych przykładach z literatury współczesnej)

Janina Kwiek-Osiowska

Poradnik Językowy 7/1993 s. 415-423
Dział: Język polski w szkole