XI Międzynarodowy Kongres Slawistów (Bratysława 31.08 — 7.09.1993 r.)

Jan Basara

Poradnik Językowy 7/1993 s. 424-427
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki