Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR, pod red. Hieronima Kubiaka, Tadeusza Palecznego, Jarosława Rokickiego, Małgorzaty Wawrykiewicz, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992

Jolanta Mędelska

Poradnik Językowy 7/1993 s. 428-431
Dział: Recenzje