Vademecum lektora języka polskiego, pod red. Barbary Bartnickiej, Lidii Kacprzak, Ewy Rohozińskiej, Warszawa 1992

Władysław Miodunka

Poradnik Językowy 7/1993 s. 431-434
Dział: Recenzje