Nad książką Zofii Kurzowej Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI-XXw.

Jolanta Mędelska

Poradnik Językowy 8/1993 s. 470-482
Dział: Artykuły