Stanisław Urbańczyk, Dwieście lat polskiego językoznawstwa (1751-1950), Kraków 1993

Andrzej Maria Lewicki

Poradnik Językowy 8/1993 s. 487-489
Dział: Recenzje