Irena Bajerowa, Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja, t. II: Fleksja, Katowice 1992

Alina Kowalska

Poradnik Językowy 8/1993 s. 489-492
Dział: Recenzje