Jerzy Podracki, Czy to naprawdę po polsku? Poradnik językowy, Warszawa 1993

Marek Ruszkowski

Poradnik Językowy 8/1993 s. 492-493
Dział: Recenzje