Co znaczy (po polsku) bolszewik

Zygmunt Saloni

Poradnik Językowy 8/1993 s. 499-501
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
bolszewik