Współczesne zmiany rekcji czasowników

Magdalena Bondkowska, Jolanta Kulińska

Poradnik Językowy 9-10/1993 s. 524-537
Dział: Artykuły