Český jazykový atlas, opracowany przez Zespół Dialektologiczny Ứstavu pro Jazyk Český ČSAV w Pradze i Brnie pod kierownictwem J. [Jana] Balhara i P. [Pavla] Jančáka, T. 1, Praha 1992

Jan Basara

Poradnik Językowy 9-10/1993 s. 564-567
Dział: Recenzje