Jan Tokarski, Schematyczny indeks „a tergo” polskich form wyrazowych, opr. i red. Zygmunt Saloni, Warszawa 1993

Jolanta Piwowar

Poradnik Językowy 9-10/1993 s. 568-570
Dział: Recenzje