Język wspólnotą pracy

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 1/1956 s. 1-8
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-awy-ny