Prace nad Słownikiem współczesnego języka polskiego

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 1/1956 s. 8-21
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
bez-anty-arcy--anie-enie-ość-ęcie