Przymiotniki w gwarach Warmii i Mazur. (Uwagi słowotwórczo-semantyczne)

Jadwiga Chludzińska [Jadwiga Chludzińska-Świątecka]

Poradnik Językowy 1/1956 s. 21-27
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-uśki-uchny-asty-any-liwy-ni-ny-owaty-owny-owy-utki-uteńki