Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 2, Dydaktyka 1, pod red. Henryka Kurczaba, Jolanty Pasterskiej, Rzeszów 2002

Iwona Artowicz

Poradnik Językowy 7/2004 s. 66-68
Dział: Recenzje