O dialektycznej formie sierce serce

Witold Taszycki

Poradnik Językowy 1/1956 s. 27-30
Dział: Artykuły