Staropolskie bierzę i dzisiejsze bierę biorę

Tadeusz Brajerski

Poradnik Językowy 1/1956 s. 30-32
Dział: Artykuły