Śpi czy spi? Falochron-wiatrochron. Przyjaciel (odmiana). Szesnastowieczny

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 1/1956 s. 37-40
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów