Zeszyt Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców, pod red. Ewy Kołodziejek, nr 1, Szczecin 1999 i nr 2, Szczecin 2003

Anna Wojciechowska

Poradnik Językowy 7/2004 s. 69-71
Dział: Recenzje