Staropolskie ćwi(e)rdzić i twi(e)rdzić

Tadeusz Brajerski

Poradnik Językowy 2/1956 s. 61-66
Dział: Artykuły