Feliks Przyłubski, Opowieść o Lindem i jego Słowniku, Warszawa 1955

Stanisław Makowski

Poradnik Językowy 2/1956 s. 71-72
Dział: Dyskusje i recenzje