Drobne spostrzeżenia

A. S. [Andrzej Sieczkowski]

Poradnik Językowy 2/1956 s. 72-73
Dział: Głosy czytelników

Wyrażenia:
ze-wy-u-od-prze-wykonupiór dziennydata odczytu/odczytania licznika