Z powodu szybkościowców, czyli domów szybkościowych

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 5/1949 s. 6-8
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-anie-enie-owy-ość-ow--ecz--k-