Synonimiczne grupy wyrazowe 3.

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 5/1949 s. 12-17
Dział: Artykuły