O organizację praktycznej pracy nad językiem. Dokumentalny czy dokumentarny? Cieślów czy cieśli? Radykali czy radykałowie? Wykupować — Wykupywać. Zadowolić czy zadowolnić? Żeńskie formy nazwisk. Marylu czy Marylo?

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 5/1949 s. 17-22
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów