„Postscriptum” 2002, nr 42-43: Język polski na przełomie wieków, pod red. Jolanty Tambor

Joanna Kudera

Poradnik Językowy 7/2004 s. 71-75
Dział: Recenzje