Skarpaszkarpa, poprzez

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5/1949 s. 22-24
Dział: Głosy czytelników

Wyrażenia:
skarpa/szkarpapoprzez