Kształtowanie się standardów odmian komunikacyjno-stylowych w dziejach języka polskiego

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 8/2004 s. 3-19
Dział: Artykuły i rozprawy