Co piszą o języku. O rozgrzeszenie dla Chłopów Reymonta [Maria Rzeuska, Sprawa Chłopów Reymonta, "Odrodzenie" 1949, nr 33]

Sk [Stanisław Skorupka]

Poradnik Językowy 5/1949 s. 26-27
Dział: Recenzje