Nazwy barw w gwarze łowickiej

Halina Koneczna

Poradnik Językowy 6/1949 s. 10-17
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-owy-awy-utki-uchny-usiński-o-ejszy-szy