Prawda w poezji Jana Twardowskiego

Jolanta Kowalewska-Dąbrowska

Poradnik Językowy 8/2004 s. 20-31
Dział: Artykuły i rozprawy