Głosy czytelników

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 6/1949 s. 29-30
Dział: Głosy czytelników