Co piszą o języku [Seweryn Pollak, Z zagadnień teorii przekładu poetyckiego, "Prace Polonistyczne" , Łódź 1948]

S. Sk. [Stanisław Skorupka]

Poradnik Językowy 6/1949 s. 33-34
Dział: Recenzje