Nieporozumienie. Tadeusz Dworak, Analiza porównań w Panu Tadeuszu [Warszawa 1948]

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 6/1949 s. 34-35
Dział: Recenzje