Z wydawnictw slawistycznych. T. Lehr-Spławiński, Początki Słowian. Prasłowianie. Słowianie zachodni. Słowianie wschodni. Słowianie południowi, Biblioteka Studium Słowiańskiego UJ, seria B, nr 1-4 [Kraków 1946]

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 6/1949 s. 35-36
Dział: Recenzje