Przyczasownikowa informacja składniowa dla potrzeb słownika ogólnego języka polskiego

Alicja Parczewska

Poradnik Językowy 8/2004 s. 32-48
Dział: Artykuły i rozprawy