O dwu przysłowiach uprzyzwoiconych

Julian Krzyżanowski

Poradnik Językowy 1-2/1959 s. 10-17
Dział: Artykuły