O ogólnych przyczynach zmian spółgłoskowych w wyrazach

Halina Koneczna

Poradnik Językowy 1-2/1959 s. 17-26
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-stwo-ski