Na marginesie artykułu Brak przegłosu *e w wyrazach typu wiesło, mietła H. Kotulskiej-Skulimowskiej ["Język Polski" XXXVII, nr 5]

Anna Basara

Poradnik Językowy 1-2/1959 s. 50-54
Dział: Artykuły