Mały atlas gwar polskich, opracowany przez Pracownię Dialektologiczną Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie pod kierunkiem Kazimierza Nitscha, t. I, cz. I, II, Wrocław – Kraków 1957

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 1-2/1959 s. 54-63
Dział: Recenzje