Józef Trypućko, Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów języka literackiego w w. XIX, t. II, Uppsala — Wiesbadem 1957

Zofia Kawyn-Kurz

Poradnik Językowy 1-2/1959 s. 63-67
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-o