Alfred Zaręba, Z geografii i historii wyrazów polskich — żelazna obręcz na obwodzie koła, Kraków 1956

Jadwiga Sułkowska [Jadwiga Symoni-Sułkowska]

Poradnik Językowy 1-2/1959 s. 67-67
Dział: Recenzje