Sytuacja językowa na Wileńszczyźnie. Materiały sympozjum Socjo- i psycholingwistyczne uwarunkowania sytuacji językowej w Wilnie i na Wileńszczyźnie (Warszawa, 16-18 października 1997 roku), pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty, Warszawa 1999

Viktorija Ušinskiene

Poradnik Językowy 4/2001 s. 62-64
Dział: Recenzje