Słownictwo środowiskowo-emocjonalne we współczesnej polszczyźnie

Danuta Buttler

Poradnik Językowy 1-2/1959 s. 68-78
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ak-us-arz-ka-ch-ek