Kreon był twardego serca

Jan Pilich

Poradnik Językowy 1-2/1959 s. 78-79
Dział: Język polski w szkole

Wyrażenia:
był twardego serca