W sprawie przymiotnika gęsi

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 1-2/1959 s. 83-85
Dział: Co piszą o języku?